Finlands svenska hushållslärare rf (1918)


Kontaktuppgifter

ordförande


sekreterare

Kirsi Salomaa
ksalomaa@hotmail.fi

Bettina Lundell
bettina.lundell@esbo.fi

Styrelsen 2021-2022:

Kirsi Salomaa (ordförande)

Lena Lietepohja (viceordförande)

Bettina Lundell (sekreterare)

Camilla Holmström (kassör)

Jonna Jalonen (medlemsregister)

Linda Snickars (informatör)

Marina Ranta (informatör)

Ingrid Albrecht

Eva Green