Finlands svenska hushållslärare rf (1918)


Kontaktuppgifter

ordförande


sekreterare

Styrelsen 2022-2023:

Nina Tallberg (ordförande)

Nina Klaus (viceordförande)

Bettina Lundell (sekreterare)

Camilla Holmström (kassör)

Jonna Jalonen (medlemsregister)

Yvonne Björk-Biskop (informatör)

Eva Green (informatör)

Ingrid Albrecht

Lena Lietepohja