Seinäjoen seudun Kotitalousopettajat ry (1969)

Seinäjoen seudun kotitalousopettajat ry on perustettu 1969. Jäsenmäärä on noin 70 jäsentä. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja toiminta-alue Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alueella asuvien jäsenten kesken ja edistää kotitalousalan osaamista.

Yhdistys tuo jäsenistöä yhteen järjestämällä kokouksia, retkiä, opintomatkoja ja juhlia, edistämällä täydennyskoulutusta, tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä pitämällä yhteyttä toiminnan kannalta tärkeisiin järjestöihin ja muihin tahoihin. Jäsenistöllä on mahdollisuus ehdottaa koulutusiltoja ajankohtaisiin ja tärkeisiin asioihin liittyen. Koulutusta hankitaan asiantuntevalta taholta ja näin saamme pidettyä yllä yhteyksiä myös muiden alaan liittyvien yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Vuonna 2016 aloitettiin uutena toimintana Maakunnan ravintolat -kierros, jossa vierailemme eri ravintoloissa kiinnostuksen mukaan. Hyviä ehdotuksia ravintoloista koko toiminta-alueeltamme otetaan ilolla vastaan. Yhdistys maksaa osan ruokailusta.

Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita varsinaisiksi jäseniksi kotitalousopettajat, kotitalousopettajan koulutuksen suorittaneet kasvatustieteen kandidaatit tai maisterit, alan ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet henkilöt, muuten kotitalousopettajan pätevyyden hankkineet sekä kasvatustieteen maisterit, jotka ovat suorittaneet kotitaloustieteen koulutuksen ilman opettajankoulutusta ja opiskelijajäseniksi alan opiskelijat.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu Kotitalousopettajien liiton Internet-sivujen kautta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen ei maksa yhdistyksen jäsenmaksua.

Jos haluat ehdottaa toimintaa yhdistykselle voit ottaa suoraan yhteyttä puheenjohtaja Henniin tai sihteeri Elinaan.


Yhteystiedot

puheenjohtaja


sihteeri


Uutiset ja tulevat tapahtumat

Valitettavasti mitään ei löytynyt.


Muistoja menneistä tapahtumista